• امروز سه شنبه 27 مهر ماه 1400

فیلم ها

کلیپ آموزشی ترویجی معرفی سامانه همیار طبیعت استان کرمان

کلیپ آموزشی ترویجی معرفی سامانه همیار طبیعت استان کرمان

منتشر شده در : 1399/09/22
کلیپ آموزشی ترویجی معرفی سامانه همیار طبیعت استان کرمان

کلیپ آموزشی ترویجی معرفی سامانه همیار طبیعت استان کرمان

منتشر شده در : 1399/09/22
تیزر همیاران طبیعت ( گردهمایی سراسری مشهد مقدس سال 97)

گردهمایی و کارگاه آموزشی سراسری همیاران طبیعت افند 97

منتشر شده در : 1399/10/22
آموزش نحوه ثبت نام در سامانه همیار طبیعت توسط آقای مهندس شهرکی کارشناس آموزش و ترویج اداره کل منبع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

آموزش ثبت نام در سامانه همیار طبیعت توسط آقای مهندس شهرکی کارشناس آموزش و ترویج اداره کل منبع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

منتشر شده در : 1399/11/12
موزیک ویدئو هم دست بارون

رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان به مناسبت هفته منابع طبیعی سال 98 اقدام به تهیه موزیک ویدئو همدست بارون نموده است

منتشر شده در : 1399/12/09
کلیپ آموزشی همیار طبیعت ( پیشگیری و اطفائ حریق )

کلیپ آموزشی همیار طبیعت

منتشر شده در : 1399/10/21
فیلم شعر خوانی

فیلم شعر خوانی

منتشر شده در : 1399/12/19
شعر خوانی همیار طبیعت دانش آموزی

شعر خوانی همیار طبیعت دانش آموزی

منتشر شده در : 1399/12/18
فیلم

فیلم همیار طبیعت هستم

منتشر شده در : 1399/12/19
فیلم 15 اسفند

فیلم 15 اسفند

منتشر شده در : 1399/12/19
فیلم آ

فیلم آموزشی ترویجی استان کرمان

منتشر شده در : 1399/12/19
فیلم جنگل کاری ارتفاعات

فیلم جنگل کاری ارتفاعات

منتشر شده در : 1399/12/19
فیلم

آموزش جوامع محلی و مرتعداران

منتشر شده در : 1399/12/24
انیمیشن معرفی همیار طبیعت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

انیمیشن معرفی همیار طبیعت توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

منتشر شده در : 1400/02/10
معرفی همیار ان طبیعت توسط اداره کل منابع طبیعی استان قزوین

معرفی همیار ان طبیعت توسط اداره کل منابع طبیعی استان قزوین

منتشر شده در : 1400/02/10
فیلم آموزشی همیار طبیعت

فیلم آموزشی همیار طبیعت

منتشر شده در : 1400/02/18
مونشن گرافی همیاران طبیعت

مونشن گرافی همیاران طبیعت

منتشر شده در : 1400/06/01
فیلم معرفی طرح همیاران طبیعت

فیلم معرفی طرح همیاران طبیعت

منتشر شده در : 1400/02/26
معرفی همیاران طبیعت استان چهارمحال و بختیاری

معرفی همیاران طبیعت استان چهارمحال و بختیاری

منتشر شده در : 1400/06/02
پخش خبرپوشش بیمه ای همیاران طبیعت توسط ریاست محترم سازمان

پخش خبرپوشش بیمه ای همیاران طبیعت توسط ریاست محترم سازمان

منتشر شده در : 1400/05/31