• امروز سه شنبه 27 مهر ماه 1400

اخبار

شیوه نامه اجرایی استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در مدیریت حریق توسط ریاست محترم سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1400/04/01

شیوه نامه اجرایی استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در مدیریت حریق

ادامه مطلب... دانلود پیوست

فراخوان مسابقه نقاشی و داستان نویسی

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1400/03/08

فراخوان من همیار طبیعت هستم

ادامه مطلب... دانلود پیوست

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان به جمع همیاران طبیعت پیوست

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1400/01/24

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان به جمع همیاران طبیعت پیوست

ادامه مطلب... دانلود پیوست

تهیه پوستر ویژه جشنواره همیاران طبیعت

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/12/06

تهیه پوستر ویژه جشنواره همیاران طبیعت

ادامه مطلب... دانلود پیوست

جشنواره همیاران طبیعت با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/12/06

جشنواره همیاران طبیعت با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان

ادامه مطلب... دانلود پیوست

جشنواره همیاران طبیعت با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/11/23

جشنواره همیاران طبیعت با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان

ادامه مطلب... دانلود پیوست

برگزاری کارگاه آموزشی و هماهنگی استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت محافظ در حفاظت مشارکتی بهینه عرصه های ملی استان فارس

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/11/19

برگزاری کارگاه آموزشی و هماهنگی استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت محافظ در حفاظت مشارکتی بهینه عرصه های ملی استان فارس

ادامه مطلب... دانلود پیوست

همایش همیاران طبیعت در شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/11/19

همایش همیاران طبیعت در شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه

ادامه مطلب... دانلود پیوست

برگزاری کارگاه آموزشی و توان افزائی ویژه همیاران طبیعت محافظ توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/11/15

برگزاری کارگاه آموزشی و توان افزائی ویژه همیاران طبیعت محافظ توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

ادامه مطلب... دانلود پیوست

فراخوان عضویت در طرح همیار طبیعت

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/11/15

فراخوان عضویت در طرح همیار طبیعت توسط اداه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

ادامه مطلب... دانلود پیوست

فراخوان مسابقه همیاران طبیعت

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/11/07

فراخوان مسابقه همیاران طبیعت

ادامه مطلب... دانلود پیوست

فراخوان جشنواره بزرگ خلق یک اثر ویژه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری توسط استان گلستان

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/11/06

فراخوان جشنواره بزرگ خلق یک اثر ویژه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری توسط استان گلستان

ادامه مطلب... دانلود پیوست

انعقاد تفاهم نامه همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/10/22

انعقاد تفاهم نامه همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

ادامه مطلب... دانلود پیوست

فراخوان عضویت در طرح همیار طبیعت

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/09/04

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان به منظور تقویت همکاریهای مشترک و بهره مندی از ظرفیت نیروهای داوطلب هلال احمر در امور فرهنگ سازی، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی اقدام به ارسال فراخوان عضویت در طرح همیاران طبیعت نموده است

ادامه مطلب... دانلود پیوست

ابلاغ دستورالعمل اجرایی استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در ارتقاء پوشش حفاظتی عرصه‌های منابع طبیعی توسط ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/08/28

ابلاغ دستورالعمل اجرایی استفاده از ظرفیت همیاران طبیعت در ارتقاء پوشش حفاظتی عرصه‌های منابع طبیعی توسط ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

ادامه مطلب...

کلیپ آموزشی ترویجی همیار طبیعت استان کرمان

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/07/22

کلیپ آموزشی ترویجی همیار طبیعت استان کرمان

ادامه مطلب...

برگزاری نگار خانه مجازی با موضوع منابع طبیعی و طبیعت

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/07/22

برگزاری نگار خانه مجازی با موضوع منابع طبیعی و طبیعت

ادامه مطلب...

فراخوان عضویت کارشناسان و مروجان پهنه در طرح همیار طبیعت

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/07/15

فراخوان عضویت کارشناسان و مروجان پهنه در طرح همیار طبیعت

ادامه مطلب... دانلود پیوست

کارگاه آموزشی پیشگیری از بروزحریق وآشنایی با تجیهزات و نحوه اطفاء آن با نام مدافع طبیعت البرز زارعی باحضورجمعی از همیاران طبیعت

دسته : اخبار

منتشر شده در : 1399/04/25

کارگاه آموزشی پیشگیری از بروزحریق وآشنایی با تجیهزات و نحوه اطفاء آن با نام مدافع طبیعت البرز زارعی باحضورجمعی از همیاران طبیعت

ادامه مطلب...